Przed skorzystaniem lub uzyskaniem jakichkolwiek materiałów, informacji, usług za pośrednictwem tego sklepu internetowego prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem. Uzupełnieniem tych przepisów jest ustawa 365/2002 dotycząca handlu elektronicznego, ponownie opublikowana i zmieniona, oraz GEO 34/2014 dotycząca praw konsumentów w umowach zawieranych z profesjonalistami.

 

Dane administratora sklepu internetowego


Serwis www.artflame.pl prowadzony jest przez Art Flame SRL z siedzibą w Jassach, ul. Aurel Vlaicu 88, powiat Jassy, ​​Rumunia, zarejestrowana w Urzędzie Rejestru Handlowego pod nr. J22/1449/2016, NIP RO36219916, Tel. , Faks. 0755877877, e-mail. [email protected].

 

Akceptacja TCGV


Administrator zapewnia dostęp do sklepu internetowego i korzystanie z niego pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu. Uzyskując dostęp, używając, uzyskując lub kupując jakikolwiek produkt, treści, dane, materiały, informacje lub usługi za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Administrator zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub modyfikowania wszelkich informacji w sklepie wirtualnym bez uprzedniego powiadamiania użytkowników serwisu.

 

Prawo autorskie


- Odwiedzający/Kupujący rozumie prawo własności intelektualnej i nie będzie pobierał/wykorzystywał zawartości sklepu internetowego ARTFLAME.pl, obrazów, opisów, elementów graficznych, bez pisemnej zgody administratora, gdyż stanowi ona własność administratora, będąc chronione prawem autorskim oraz prawami własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Doskonałość umowy zawieranej na odległość, ważność


- Wraz z uruchomieniem zamówienia ze sklepu internetowego Artflame.pl kupujący akceptuje komunikację drogą mailową lub telefoniczną, za pośrednictwem której administrator prowadzi swoją działalność.

- Niniejsza umowa zdalna wchodzi w życie z chwilą potwierdzenia zamówienia przez administratora. Potwierdzenie następuje ustnie (telefonicznie) lub elektronicznie (e-mail).

OWU sklepu internetowego Artflame.pl są podstawą zawartej w ten sposób umowy.

- Administrator w żadnym wypadku nie uznaje niepotwierdzonego zamówienia za mające wartość Umowy.

- Kupujący staje się właścicielem towaru po potwierdzeniu płatności, w przypadku płatności PO lub kartą odpowiednio po dokonaniu płatności i podpisaniu dokumentów przewozowych w przypadku dostawy kurierem za pobraniem.

 

Ceny, formy płatności, fakturowanie


- Ceny podane są na stronie poświęconej każdemu produktowi, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy, chyba że ten aspekt jest wyraźnie określony lub oferowany jako bonus przy dużych zamówieniach. Jeśli cena nie jest wyświetlana, będziesz mieć możliwość zapytania o ofertę, a operator przekaże cenę tak szybko, jak to możliwe.

- Ceną zamawianego produktu jest cena wyświetlana w dniu złożenia zamówienia.

-Cena wydrukowana na fakturze jest tożsama z ceną przesłaną przez operatorów przy potwierdzeniu zamówienia.

-Ceny produktów w sklepie internetowym Artflame.pl mogą różnić się od tych w sklepach stacjonarnych.

Sposoby płatności są dostępne na stronie uruchamiania zamówienia.

- Na podstawie informacji posiadanych przez Artflame.pl oraz dostarczonych przez kupującego zostanie wystawiona faktura na dostarczony towar. Jednocześnie do przesyłki zostanie dołączona dokumentacja przewidziana przepisami prawa dla zamawianego produktu/produktów odpowiednio: certyfikat/deklaracja zgodności, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi itp.

 

Zapasy


Produkty są dostępne na magazynie. Administrator nie może jednak zagwarantować dostępności zamieszczonych produktów. Klienci są prawidłowo informowani, zgodnie z regulaminem, o dostępności zamawianych produktów przed potwierdzeniem dostawy. Rzadko mogą wystąpić błędy komunikacyjne w tym zakresie.

 

GWARANCJE


Art Flame SRL gwarantuje, że dostarczane produkty są oryginalne, opieczętowane (w takiej formie, w jakiej pochodzą od partnerów) oraz posiadają fakturę fiskalną, paragon (wystawiony przez administratora lub firmę kurierską) oraz ew. certyfikat gwarancyjny (dla produktów wymagających gwarancji) . Oświadczamy na własną odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami art. 5 HG nr 1022/2002 w sprawie reżimu wyrobów mogących zagrozić życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu pracy i ochronie środowiska, że ​​dostarczane wyroby nie zagrażają życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu pracy, nie mają negatywnego wpływu na środowisko i są zgodnie z : Dyrektywami WE 67/549/CEE i 1999/45/CE (w warunkach zgodności z obchodzeniem się, transportem i magazynowaniem zgodnie z Kartami Danych Technicznych i Kartami Charakterystyki wydanymi przez dostawcę i znajdującymi się w oryginale w firmie centrali oraz na stronie internetowej www.artflame.ro w odniesieniu do przedmiotowych produktów.
Jakość sprzedawanych produktów jest gwarantowana przez okres wskazany na opakowaniu, pod warunkiem przestrzegania zaleceń magazynowych

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia.

Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, potwierdzasz, że przeczytałeś/aś i zrozumiałeś/aś politykę prywatności.

Więcej informacji