Dostawa i płatność

Ceny, formy płatności, fakturowanie

- Ceny podane są na stronie poświęconej każdemu produktowi, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy, chyba że ten aspekt jest wyraźnie określony lub oferowany jako bonus przy dużych zamówieniach. Jeśli cena nie jest wyświetlana, będziesz mieć możliwość zapytania o ofertę, a operator przekaże cenę tak szybko, jak to możliwe.

- Ceną zamawianego produktu jest cena wyświetlana w dniu złożenia zamówienia.

-Cena wydrukowana na fakturze jest tożsama z ceną przesłaną przez operatorów przy potwierdzeniu zamówienia.

- Cena produktów w sklepie internetowym Artflame.ro może różnić się od ceny w sklepach stacjonarnych.

Sposoby płatności są dostępne na stronie uruchamiania zamówienia.

- Na podstawie informacji posiadanych przez Artflame.pl oraz dostarczonych przez kupującego zostanie wystawiona faktura na dostarczony towar. Jednocześnie do przesyłki zostanie dołączona dokumentacja przewidziana przepisami prawa dla zamawianego produktu/produktów odpowiednio: certyfikat/deklaracja zgodności, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi itp.

 

Polityka zwrotów

 

Zgodnie z GEO 34/2014 mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kar w terminie 14 dni. Okres odstąpienia wygasa po 14 dniach od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdziesz w fizyczne posiadanie produktów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Nasze dane to: SC. ART FLAME SRL, ul. Aurel Vlaicu 88, Jassy, ​​e-mail: [email protected],

Telefon: +48536009347

W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru odstąpienia od umowy, jednak jego zastosowanie nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Konsekwencje odstąpienia

 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa kwoty, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, niezwłocznie i bez zbędnej zwłoki aw każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Koszty dodatkowe to wszelkie koszty (transport, dostawa, zmniejszenie wartości produktów wynikające z manipulacji, inne niż niezbędne do stwierdzenia charakteru właściwości i funkcjonowania produktów, opłaty pocztowe lub o jakimkolwiek innym charakterze) do poniesienia przez konsumenta przy wykonywaniu prawa odstąpienia od umowy. Koszty związane z przesyłką kurierską nie podlegają zwrotowi. Dostawa standardowa jest uważana za darmową dostawę oferowaną przez flotę Art Flame dla zamówień powyżej 5000 RON. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem. Możemy odroczyć zwrot pieniędzy do dnia otrzymania produktów z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu odesłania produktów, w zależności od tego, która z tych dat jest najbliższa.

Jeżeli otrzymałeś produkty w związku z umową, prześlij je lub przekaż bezpośrednio w dowolne miejsce wskazane w zakładce Kontakt na stronie www.artflame.pl bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli produkty zostaną odesłane przed upływem terminu 14 dni.

 

Warunki prawa odstąpienia dotyczą wyłącznie konsumentów będących osobami fizycznymi, określonych w Art. 2 pkt 1 GEO 34/2014.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za nienaruszalność produktu do chwili wejścia go w posiadanie sklepu. Przybliżony koszt szacuje się na maksymalnie 10 lei/kg.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem manipulacji innych niż konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

Na życzenie i za zgodą konsumenta Art Flame SRL może polecić kupującemu zakup innego produktu o jakości i cenie odpowiadającej zamówieniu w pierwszym zamówieniu. Zamówienie początkowe zostanie anulowane w dniu potwierdzenia zamówienia produktu/produktów zastępujących produkt początkowy.

 

Jeśli myślisz o zwrocie produktu, nie używaj go! Nie możesz używać otrzymanych produktów przed podjęciem de

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia.

Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, potwierdzasz, że przeczytałeś/aś i zrozumiałeś/aś politykę prywatności.

Więcej informacji